བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་ཉོ་སྒྲུབ་དྲ་བ།

西藏自治区政府采购网

首页  > 省级采购公告

母婴住院补充医疗保险采购项目更正公告

发布时间:2017-11-08 13:03

代理机构:西藏辰信工程咨询有限公司
项目编号:藏财采【2017】0300
采购方式: 公开招标
公告类型: 更正公告

 

母婴住院补充医疗保险采购项目原项目编号为:XZCX17079现更正为:藏财采【20170300

特此更正!

 

 

西藏辰信工程咨询有限公司

                                             201711月8日